پیشنهاد سردبیر

چند رسانه ای

پيام سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان به مناسبت روز دانشجو دانشجو، منادی واقعی پیشرفت، عدالتخواهی، آرمان گرایی، ظلم ستیزی وهمه بایسته های واقعی تعالی کشور است. [ادامه]
دکتر حمیدرضاصفوی به سمت معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان منصوب شد دكتر ميرمحمدي ميبدي، سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان دکتر حمیدرضاصفوی را به سمت معاون پژوهش و فناوري این دانشگاه منصوب کرد. [ادامه]
انتصاب دكتر رضا تيكني به سمت معاون آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان با حكم سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان اصفهان، دكتر رضا تيكني، دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك به عنوان معاون آموزشي دانشگاه منصوب شد. [ادامه]
دکتر محمد شایان نژاد به سمت معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد دکتر میرمحمدی میبدی، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، طی حکمی دکتر محمد شایان نژاد را به سمت معاون فرهنگی اجتماعی این دانشگاه منصوب کرد. [ادامه]