Skip to Content

تعاریف

مالکیت فکري (Intellectual Property)

نتايج عيني حاصل از خلاقيتهاي فكري انسان را مالکيت فکري مي نماند. مالکيت هاي فکري به دو دسته کلي مالکيت صنعتي و حق نشر تقسیم می شوند.

1-  مالکيت صنعتي (Industrial Property)

اختراع (Invention): طبق ماده (1) قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري (مصوب 3/11/86 مجلس شوراي اسلامي)، اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه، فن، فنّاوري، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد. اختراع لزوماً نبايد خيلي برجسته و يا داراي ارزش علمي خيلي بالا باشد.

 حق ثبت اختراع يا پتنت(patent)

پتنت حــق انحصاري اسـت كـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع يا نمـايندة قانوني او در زمانی محدود و در محدوده ی جفرافیایی مشخص اعطا مي‌شود. دارنده گواهینامه پتنت از استفاده تجاری اختراع توسط دیگران ممانعت می کند.(برای اطلاع بیشتر به بخش اختراع مراجعه شود)

علامت تجاري (Trademark):

 نشانه يا شاخصي است كه معرف كالاها يا خدمات معيني است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی خاصي ارايه مي‌شود.علامت تجاری می تواند یک یا چند کلمه، طرح،اشکال سه بعدی، حرف، عدد یا ترکیبی از آنها باشد.
 در بعضی از کشورها حتی علائم شنیداری مانند موسیقی،صدا یا گفتار و یا رایحه ای خاص نیز به شرطی که نشانگر محصول یا خدمتی معین باشند جز علایم تجاری محسوب می شوند.علامت تجاری به مصرف کنندگان در شناسایی و خرید کالا یا دریافت خدماتی با کیفیت خاص و مورد نظر کمک می کند.
 دوره زمانی این حمایت متفاوت است ولی با تمدید قانونی آنها می توان به طور نامحدود از این حق استفاده کرد.

 نشان جغرافيايي (Geographical Indication):

نشانه‌اي است براي كالاهايي كه مبدا جغرافيايي ويژه و مشخصي دارند و داراي كيفيت يا اعتباري مي‌باشند كه ناشي از خاستگاه اصلي و اوليه آنهاست.

طراحي صنعتي (Industrial Design):

 طراحي صنعتي جنبه تزئيني يا زيبايي شناسي كالا را ارائه می دهد. طراحي صنعتي مي‌تواند شامل خصوصيات سه بعدي مثل شكل كالا يا خصوصيات دو بعدي مانند الگوها، خطوط و رنگ باشد.

با  ثبت طرح صنعتی، مالک آن مطمئن می شود که حق انحصاری ساخت و عرضه ی محصول  به او اعطا شده و کسی بدون اجازه وی نمی تواند آن طرح را تقلید یا کپی کند.
طرحهای صنعتی را می توان نسبتاً آسان و ارزان در کشورهای مختلف به ثبت رساند. در کشورهای مختلف مدت زمان حمایت  از طرح های صنعتی متفاوت است و ممکن است تا 25 سال  نیز قابل تمدید باشد.

رازهاي تجاري (Trade secret): اسرار تجاري شامل هر فرمول، الگو، مهارت عيني، ايده، فرايند يا اطلاعات منسجمي است كه براي صاحب آن در بازار مزيت رقابتي فراهم مي كند و به صورت محرمانه حفظ مي شود.

2- حق نشر و حقوق مرتبط با آن (Copyright and Related Rights)

آثار مكتوب مانند کتاب ها،نشریات و مقالات، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، موسيقي، شعر، فيلم و مجسمه‌سازي و ديگر مقوله هاي هنري مي توانند در قالب حق نشر و حقوق مرتبط با آن محافظت شوند.about seo | sites_part